Zapewniamy obsługę klientom z całego świata w Pensylwanii, Delaware, Maryland oraz New Jersey

Philadelphia Immigration Law Firm

Imigracyjne prawo Stanów Zjednoczonych ma możliwośd scalania rodzin, asystuje w rozwoju biznesu oraz otwiera całkowicie nowy świat możliwości imigrantom w Stanach Zjednoczonych, jak i również za granicą.

Prawnicy w Sweet & Paciorek, LLC są uczciwi i osobiście zaangażowani w sprawę każdego ze swoich klientów, zapoznajac się z ich dokładnymi potrzebami oraz szansami na przyszłośd w Stanach Zjednoczonych. Prawniczka Lindsey żyła w Meksyku oraz podróżował po tym kraju i biegle mówi po hiszpaosku i angielsku, umożliwiając jej oferowanie konsultacje w obu wymienionych językach. Prawnik Anna pochodzi z Polski i biegle mówi po polsku i po angielsku, umożliwiając jej oferowanie konsultacji w obu wymienionych językach. Jeżeli jesteś zainteresowany zrozumieniem swoich możliwości do życia, pracy czy nauki w Stanach Zjednoczonych, ale także możliwości członków Twojej rodziny lub pracownika, Sweet & Paciorek może Ci w tym pomóc.

Imigracyjna Kancelaria Sweet & Paciorek z Filadelfii jest właściwa dla Twoich imigracyjnych potrzeb. Już dziś umów się z nami na konsultację!

 

 

0 Lata Praktyki
0 Roczne Godziny Pracy Pro-Bono
0 Narodowości Klientów
0′s Zjednoczonych Rodzin

Kim Są Nasi Klienci

INMIGRANTES

IMIGRANCI

Kompetentna obrona prawna przed sędzią imigracyjnym może stanowic róznicę pomiędzy deportacją, a możliwością dalszego pozostania w Stanach Zjednoczonych. W procedurze deportacyjnej respondenci polegają na naszych doświadczonych prawnikach, by podjęli oni walkę w ich imieniu oraz przedstawili możliwie najsilniejszy argument, by każdej osobie zapewnid najlepszy wynik. Szerokie doświadczenie w sporach sądowych Sweet & Paciorek przyczyniło się w sądzie imigracyjnym do odnoszenia przez respondentów sukcesu po sukcesie.
families of immigrants

RODZINY

Doświadczeni prawnicy imigracyjni mogą pomóc rodzinom pozostad razem bez obawy przed deportacją. Nasi klienci polegają na Sweet & Paciorek, aby całkowicie przeanalizowad każdy argument i nabrad pewności, że wszystkie dowody, są właściwie przedstawione bez ryzyka dla ich bezpieczeostwa. Dzięki wybitnym doświadczeniom w petycjach rodzinnych i uchyleniach dla rodzin w Stanach Zjednoczonych, ale również i za granicą prawnicy w Sweet & Paciorek zapewnili ogromnej liczbie rodzin stały status, gwarantując przyszłym pokoleniom rodzinną spójnoś.

immigrant crime victims

OFIARY PRZESTĘPSTW

Przeszkoleni imigracyjni prawnicy mogą wspierad imigrantów, którzy są ofiarami przestępstw oraz pomagają zapobiec dalszym traumom w przyszłości poprzez pracę z ofiarami w ich dążeniu do sprawiedliwości. Klienci Sweet & Paciorek mają zaufanie do naszych prawników i wiarę w to, że będą oni wspierad ich i chronid ich prawa od momentu zgłoszenia przestępstwa aż do uzyskania stałego statusu imigracyjnego związanego z ich prześladowaniem. Prawnicy w Sweet & Paciorek posiadają wszechstronne doświadczenie w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom napaści, rozbojów oraz niezliczonych innych przestępstw gwarantując status imigracyjny.

UCHODŹCY

Prawnicy przeszkoleni w temacie prawa azylowego oraz uchodźczego są w stanie nieśd pomoc imigrantom uciekającym przed prześladowaniem, aby znaleźd bezpieczny dom w Stanach Zjednoczonych. Klienci Sweet & Paciorek liczą na naszą wiedzę, by przedstawid prześladowanie uciekających oraz zyskad roszczenia, aby zapewnid im najlepszą możliwośd osiągnięcia sukcesu. Prawnicy Sweet & Paciorek są ekspertami w temacie prawa azylowego I uchodźczego, z sukcesem przedstawili wnioski z prośbą o azyl osób uciekających przed prześladowaniem z krajów na całym świecie.

immigrant employees

PRACODAWCY I PRACOWNICY

Pracodawcy przychodzą do Sweet & Paciorek po konkretną, zwięzłą poradę – w jaki sposób najlepiej zabezpieczyd zagranicznych pracowników w ich biznesach i projektach. Nasi prawnicy ciężko pracują na to, by udowodnid korzystne wyniki dla pracodawców oraz pracowników.Oferują pomoc na każdym szczeblu, krok po kroku, zawsze gotowi, by pomóc. . Adwokaci Sweet & Paciorek mają duże, długoletnie doświadczenie w pomaganiu pracownikom w nawigacji konsularnej w konsulatach amerykaoskich za granicą lub w lokalnych, miejscowych biurach US Citizenship and Immigration Services.

OFIARY HANDLU LUDŹMI

Imigranci szczególnie narażenie są na handel ludźmi, ale wykwalifikowany adwokat imigracyjny z długoletnim doświadczeniem może znacznie pomóc imigrantom, którzy przeżyli handel ludźmi, w ich rekonwalescencji i powrocie do zdrowia psychicznego. Ofiary, które przeżyły handel ludźmi, mogą zwrócid się do Sweet & Paciorek po pomoc w uzyskaniu stałego statusu prawnego w Stanach Zjednoczonych, wiedząc. Co więcej- mogą uzyskad dostęp do usług potrzebnych w leczeniu. Adwokaci z firmy Sweet & Paciorek mają niezaprzeczalną wiedzę na temat przypadków handlu ludźmi, szczególnie dotyczącym imigrantów. Przez wiele lat pomagali ocalałym z tragedii w korzystaniu z praw i przywilejów wynikających z prawa imigracyjnego.

Biuro w Filadelfii

Biuro Avondale

Top