Obszary Praktyki

Kancelaria Sweet & Paciorek,LLC oferuje pomoc imigracyjną dla klientów z całego kraju

 • Prawo Deportacyjne

  Prawo deportacyjne w sądzie imigracyjnym w biurze apelacyjnym i w sądzie federalnym.

 • Analiza Prawa Imigracyjnego

  Analiza Imigracyjna dotycząca konsekwencji niektórych działań przestępczych.

 • Prawo Azylowe

  Afirmatywny i obronny azyl oraz wszelka obrona dla uchodźców.

 • Petycje Wizowe

  Pomoc w składaniu aplikacji o wizę na stały pobyt za pomocą rodziny lub pracodawcy.

 • Petycje Humanitarne

  Aplikacje na pobyt stały dla ofiar przemocy oraz osób nieletnich dotkniętych przemocą domowa.

 • Wizy

  Pomoc w uzyskaniu różnego typu wiz włącznie z wizami dla ofiar przemocy , oraz ofiar handlu ludźmi.